Seneste nyheder

Køreplansændringer og nyheder om bord. Vi anbefaler, at du tjekker dagen før din afgang for at se, om der er ændringer i køreplanen.

Ebbe og flod, vind og bølger kendetegner Nationalpark Vadehavet og er Nordens rytme. Af og til kan vi blive nødt til at bøje os for naturens kræfter.
Det er derfor ikke altid muligt at undgå ændringer i tidsplanen, men vi bestræber os altid på at informere dig i god tid.

Ekstremt lav vandstand på Nordsøkysten kan generelt forventes under østenvind, da vandet drives af vinden og løber kraftigere væk end normalt. Fra en forventet vandstand på 0,40 m under den normale lavvandsstand (NTnw) er færgetrafikken midlertidigt begrænset eller indstillet af sikkerhedsmæssige årsager, da det ofte ikke længere er muligt at navigere sikkert og uden forsinkelse over de lave vanddybder i sejlrenderne, eller skibene allerede er løbet tør i havnene. I en sådan situation forlader vores skibe først afgangshavnen, når vandstanden gør det sikkert at fortsætte rejsen uden grundstødning. Det kan også meget sjældent ske, at en færge forlader havnen før det planlagte afgangstidspunkt for i det mindste at transportere de passagerer og køretøjer, der allerede er om bord, til deres destination til tiden. Vær opmærksom på, at vandstanden i det nordfrisiske vadehav konstant ændrer sig med ca. 1 cm pr. minut. Det betyder, at en fremrykket afgangstid på bare 10 minutter kan gøre en afgørende forskel for, om et skib stadig kan sejle over et lavvandet sted eller går på grund. Denne beslutning er meget ærgerlig for passagerer, der er i god tid til afgang, men alligevel ikke når båden. Alligevel må vi bede om forståelse fra de passagerer og fragtkunder, der er berørt af denne fornuftige beslutning, som er taget i vores kunders interesse.

I tilfælde af storm fra vestlige vindretninger må vi også forbeholde os retten til midlertidigt at indstille skibstrafikken af sikkerhedsmæssige årsager eller på grund af oversvømmelse af molerne. I modsætning til en afbrydelse på grund af lavvande kan afslutningen af en storm ofte ikke forudsiges præcist.

Det er meget sjældent, at issituationen om vinteren fører til ændringer i tidsplanen. Især is, der skubbes op af vind og tidevand, kan føre til betydelige problemer med sikker og hurtig manøvrering. Isen, der knuses af tidevandet, driver frem og tilbage mellem øerne med tidevandsstrømmen og vinden. Som følge heraf sker det ofte, at det ene havnebassin er helt isfrit, mens isflager hober sig op i den anden havn, hvilket gør det næsten umuligt for vores ældre skibe at lægge til kaj.

Hver eneste ændring i tidsplanen er et irritationsmoment - for dig som kunde og for os som rederi. W.D.R. aflyser aldrig færgeafgange uden grund, men handler udelukkende ud fra hensynet til skibets sikkerhed. Det nytter ikke noget, at man for enhver pris forsøger at overholde tidsplanen, og at et skib så må på værft i flere dage på grund af en skade. Vi beder om jeres forståelse i denne situation.

Siden begyndelsen af 2000-tallet har det i øvrigt kun været nødvendigt at aflyse én forbindelse af tekniske årsager. Især vores nye dobbeltenderfærger har meget god redundans med 4 uafhængigt fungerende drev (4 x motor, gearkasse og propel). Hvis et drev meget sjældent svigter, gør de 3 resterende drev det muligt for skibet at fortsætte sin rejse uden problemer.