wdr_umwelt_header
Bevidst interaktion med naturen

Miljø- og klimabeskyttelse

Det er ikke kun vores sejladsområde: Det nordfrisiske Vadehav er unikt i verden og er særligt beskyttet som nationalpark, biosfærereservat og UNESCO-verdensarvsområde. Vi ser det derfor som vores pligt at beskytte dette naturparadis ved at handle miljøbevidst. Forskellige priser og certificeringer er bevis på vores høje miljøstandarder.

Vi har med stolthed båret titlen National Park Partner siden 2007. Som en del af dette har vi indført vores eget miljøcharter, som opstiller tolv specifikke retningslinjer for bæredygtig handling på alle områder af virksomheden - fra miljøvenlig skibsdrift med brændstof med lavt svovlindhold, affaldssortering og brug af genanvendeligt porcelæn til fremme af lokalt landbrug og fiskeri gennem fortrinsvis brug af regionale produkter i skibets catering.

Men som nationalparkpartner er vi ikke kun forpligtet til naturbevaring og miljøbeskyttelse i Nationalpark Slesvig-Holstenske Vadehav. Vi er også engageret i bæredygtig vestkystturisme af høj kvalitet. Til det formål arbejder vi tæt sammen med nationalparkmyndigheden og udbydere af turisttjenester.

Vil du gerne vide mere? Opdateret informationsmateriale om Nationalpark Slesvig-Holstenske Vadehav er tilgængeligt om bord på alle vores færger. Du har også mulighed for at gøre dig bekendt med dette komplekse og fascinerende økosystem på en udflugt. Alle udflugter er designet i samarbejde med nationalparkmyndigheden i henhold til strenge miljøkriterier. For eksempel er det muligt at besøge sælerne på sandbankerne i Vadehavet uden at forstyrre dem på nogen måde. På den måde ønsker W.D.R. at bringe feriegæster tættere på Vadehavet og opmuntre endnu flere til aktivt at beskytte dette unikke levested.

Konstruktionen af de tre dobbeltenderfærger til Föhr-Amrum-linjen opfylder kravene til det anerkendte miljømærke "Blå Engel". Blå Engel-miljømærket tildeles af det tyske institut for kvalitetssikring og mærkning (RAL gGmbH) i samarbejde med det føderale miljøagentur.

De to nybygninger MS Uthlande og Schleswig-Holstein, som blev sat i drift i henholdsvis 2010 og 2011, har begge fået tildelt en "Blå Engel" baseret på RAL-UZ 141-standarden for deres "miljøvenlige skibsdesign".

I september 2017 blev MS Schleswig-Holstein tildelt endnu en "Blå Engel". Den blev tildelt på baggrund af RAL-UZ 110-standarden for "miljøvenlig skibsdrift". Dermed blev Schleswig-Holstein den første færge i verden, der modtog begge priser.

Den tekniske inspektion på stedet blev udført af skibssikkerhedsafdelingen i den tyske transportarbejdsgiveres ansvarsforsikringsforening. W.D.R. fik intensiv støtte fra den tyske rederiforening til at implementere kravene til miljømærket "Blue Angel".

De to færger MS Norderaue og Adler Rüm Hart blev ikke certificeret, men kravene til miljømærket "Den Blå Engel" blev også taget i betragtning ved disse nybygninger.

Når W.D.R. designer og bygger nye færger, er de opmærksomme på at bruge miljøvenlig fremdrift med marine gasolie med lavt svovlindhold, en optimeret skrogform, anordninger til nødbugsering af skibene efter ulykker og meget mere.

W.D.R. opererer som en ø-forsynings- og transportservicevirksomhed i Nationalpark Slesvig-Holstenske Vadehav. Virksomheden er bevidst om det særlige ansvar, som passagerskibs- og busdrift medfører i dette følsomme økosystem. W.D.R. ser det som sin naturlige pligt at bidrage til bevarelsen af den unikke flora og fauna i Vadehavet. Det er forpligtet til bæredygtig turisme af høj kvalitet på Slesvig-Holstens vestkyst. W.D.R. dokumenterer sit engagement i denne henseende bl.a. gennem sin status som nationalparkpartner. Den konsekvente implementering af følgende retningslinjer skal bidrage til at minimere de skadelige virkninger af skibs- og busdrift og dermed bevare Vadehavet som et levested for en række dyr og planter samt et rekreativt område for fremtidige generationer.

 1. Brug af miljøvenlige brændstoffer:
  W.D.R. bruger kun det særligt miljøvenlige brændstof Marine Gas Oil (MGO) med et meget lavt svovlindhold om bord på sine færger og udflugtsbåde. Det gør vi på trods af de betydeligt højere omkostninger ved dette brændstof for at minimere de emissioner, der forårsages af skibsdriften. Med hensyn til svovlindhold ligger det anvendte brændstof langt under de nationale og europæiske grænser.
 2. Miljøbevidst skibsdrift:
  W.D.R. har organiseret alle færgeplaner på en sådan måde, at skibene sejler i Vadehavet med en maksimal hastighed på 10-11 knob og ikke overskrider den lovlige hastighedsgrænse på 16 knob. Den lavere skibshastighed har til formål at forhindre forstyrrelser af dyr og erosion i kystområder forårsaget af bølger.
 3. Miljøvenlig skibsvedligeholdelse:
  W.D.R. lader udelukkende sine skibe vedligeholde på tyske skibsværfter med høje miljøstandarder. Alle stoffer, der bruges til skibsvedligeholdelse (såsom antifoulingmaling til undervandsskroget), er nøje udvalgt. Antifouling-maling, der indeholder TBT, anvendes af princip ikke.
 4. Miljøbeskyttelse om bord:
  W.D.R. indsamler affald separat om bord på sine færger og udflugtsskibe, hvor det er muligt. Affald bortskaffes i havnene, og genanvendelige materialer indsamlet om bord genanvendes. Spildevand bortskaffes via havnenes kloaksystem og behandles biologisk på denne måde. Der bruges genanvendeligt service i cateringfaciliteterne på færgerne. Der er installeret elektriske håndtørrere i skibenes vaskerum for at reducere mængden af affald, der genereres af papirhåndklæder.
 5. Passagerinformation:
  Om bord på færgerne informerer W.D.R. om Nationalpark Vadehavet og dens særlige kendetegn. Derudover bruger rederiet skilte, brochurer osv. til at opfordre passagererne til selv at hjælpe med at beskytte dette økosystem og f.eks. ikke smide affald over bord.
 6. Offentlige transportforbindelser til havnene på fastlandet:
  W.D.R. ser sig selv som et bil- og motorcykelvenligt rederi. Alligevel sørger det for, at gæster uden eget køretøj kan komme nemt og direkte til fastlandshavnene i Dagebüll og Schlüttsiel med tog og bus. I Dagebüll har W.D.R. bidraget til opførelsen af øens parkeringsplads. Gæster, der rejser til øerne uden eget køretøj, kan parkere deres bil her. Ø-parkeringen er udstyret med en moderne olieudskiller, som forhindrer regnvand, der er forurenet med benzin og dækslid, i at sive ned i jorden. Ved at deltage i opførelsen af ø-parkeringspladsen har W.D.R. bidraget til at sætte en permanent stopper for miljøskadelig "vild parkering" på marker og i vejkanter i Dagebüll.
 7. Bygningaf miljøvenlige skibe, brug af miljøvenlige busser:
  Ved design af nye færger og udflugtsbåde går W.D.R. ind for et brændstofeffektivt design og brug af miljøvenlige drev. Når der skal købes nye busser, foretrækker man ligeledes moderne køretøjer fra europæiske producenter med lavt brændstofforbrug.
 8. Energieffektivitet og miljøbeskyttelse i alle dele af virksomheden:
  W.D.R. lægger vægt på energieffektivitet og miljøbeskyttelse i alle dele af virksomheden. Et eksempel er den nye W.D.R.-rederibygning i Wyk, som har et meget lavt energiforbrug til opvarmning takket være den optimerede varmeisolering. Et andet eksempel er den konsekvente brug af miljøvenligt papir, både i den interne administration og i produktionen af brochurer. I de kommende år vil W.D.R. udskifte eksisterende pærer i hele virksomheden med energibesparende lamper for yderligere at reducere elforbruget.
 9. W.D.R.-teamets miljøansvar:
  Alle W.D.R.-medarbejdere er forpligtet til bæredygtig, miljøvenlig adfærd. Et eksempel på dette princip er W.D.R.s buschauffører, der gennem deres individuelle køreadfærd holder brændstofforbruget i busdriften så lavt som muligt.
 10. Ledelsens miljøansvar:
  Miljøbeskyttelse er en topprioritet hos W.D.R.. Alle afdelingsledere er ansvarlige for miljøbevidst adfærd inden for deres ansvarsområde. Ledelsen sikrer løbende, at principperne i W.D.R.s miljøcharter bliver implementeret i hele virksomheden. Der arbejdes tæt sammen med National Park Authority i en ånd af tillid.